Jelenje

Čuvari rimskog carstva

240
MTB
Dražice – Martinovo Selo – Trnovica – Globići – Studena – Ravno – Radovanj – Podkilavac - Dražice

Claustra Alpium Iuliarum je kasnorimski obrambeni sustav sastavljen od više dionica kamenih obrambenih zidova, kula, tvrđava i utvrda, čiji su ostaci i danas vidljivi od Rijeke do Julijskih Alpi. Od 30 km zidova te više od 100 kula dobar dio nalazi se na području Riječkog prstena, a neke od njih možete obići upravo ovom rutom.

Krećete iz centra Dražica prema Jelenju kroz čiji se središnji dio nekad protezao približno 3600 metara dug zid s pet arheološki dokazanih kula. Na putu prema Rječini najprije zastanite u jelenjskoj kovačiji, koja je sačuvana u izvornom obliku s opremom starom gotovo stotinu godina. Potom u Martinovom selu zavirite u Gašparov mlin, koji već 350 godina neumorno melje žito koristeći snagu Rječine. Ovdje možete naučiti kako nastaje kruh, od zrna do pogače. Od Gašparovog mlina, jedinog  preostalog od ukupno 27 koliko ih se nalazilo na Rječini, započinjete s usponom prema Saršonima, nakon čega šumskim putom dolazite najprije do Studene, a potom i u dolinu “Za Presiku” gdje se nalazi sačuvani dio gotovo pet kilometara dugog zida. Zajedno s kanjonom Rječine i dionicom zida u Rijeci predstavlja 20 kilometara dugu neprekinutu liniju obrambenog sustava. Odavde šumskim putom pratite tok potoka Zala i nastavljate prema Radovanju. Slijedi spust i prekrasan pogled prema Grobničkom polju te posjet još jednom lokalitetu “Claustra” s ostacima četverokutne kule.

dužina
28.5 km
ukupni uspon
510 m
najniža točka
280 m
najviša točka
640 m
fizička zahtjevnost
1
2
3
4
5
tehnička zahtjevnost
1
2
3
4
5
podloga
Asfalt: 55%
Makadam: 30%
Šumski put: 15%