Impresum

Rijeka Outdoor je zajednički projekt turističkih zajednica riječkog prstena i Općine Klana.

Fotografije

Korištene su fotografije iz arhiva turističkih zajednica.

Biciklističke rute, šetnice i pješačke staze

Podatke biciklističkih ruta, šetnica i pješačkih staza, opise i GPS zapise kreirao je Promotiv Travelpromotiv-turizam.hr