Penjanje / Čavle

Kamenjak

Kamenjak je grupa stjenovitih vrhova udaljena 6 km od Grobničkog polja, smještena između autoceste A6 (Rijeka-Zagreb) i državne ceste D-3 (Lujzijanska cesta, ‘stara cesta’ koja povezuje Rijeku i Zagreb). Kamenjak i Mali Kamenjak su najinteresantniji vrhovi skupine. Na oba vrha vode markirane planinarske staze. Mali Kamenjak, na jugu, i njegove stjenovite vertikale nude odlične mogućnosti za penjanje.